İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Iğdir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hakkımızda

TARİHÇE

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Görevleri Hakkında Kanun 17 Haziran 2009 gün ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. Maddesi uyarınca illerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur.

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 16.12.2009 tarihli 1 Nolu Kararı ile 17.12.2009 tarihi itibarı ile Başkanlığın faaliyete geçmesiyle birlikte illerde İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Afet Şube Müdürlüklerinin görevleri sona ermiştir.

13.02.2011 tarihinde yayınlanan 6111 sayılı kanunun 186. maddesiyle, 5902 sayılı kanunun 19. maddesinin (3) fıkrası değiştirilmiş ve Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri bulundukları illerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde ve emrinde görev yapmaya başlamışlardır.

Müdürlüğümüz 14.12. 2009 tarihinde hizmete başlamış olup şu an bulunduğumuz binada 28.10.2011 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.